20 February 2012

kasih & sayang

gambar yang meruntun jiwa..

Daripada Nu’man bin Basyir r.a, Baginda Rasulullah s.a.w bersabda “gambaran kehidupan orang yang beriman dari segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan demam..”

[hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Kitab Adab 6011, Muslim dalam Kitab al-Bir 86 dan Imam Ahmad dalam Musnadnya 4/270]

No comments: